Daarom vakbekwaakheid  en Code 95


Wat is de Richtlijn code 95 Vakbekwaamheid?
De Richtlijn vakbekwaamheid is in heel Europa ingevoerd. De code 95 is op dit moment van kracht op alle buschauffeurs
en vrachtwagenchauffeurs die wonen of werken in de Europese Unie (EU).
Nederland heeft goede ervaringen met het huidige chauffeursdiploma. De Europese afspraken zijn daarom grotendeels op
de Nederlandse praktijk gebaseerd.
Sommige hebben de nascholing hard nodig.
De invoering van de Richtlijn Code95 moet zorgen voor:
Minder verkeersdoden in Europa;
Een vermindering van CO2 uitstoot en bijdragen aan een beter milieu;
Meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeur;
Een beter imago van de beroepschauffeur;
Een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs;
Gelijke eisen voor alle Europese chauffeurs.


Meer informatie over code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die
achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig
waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.
Europese Richtlijn

Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om
beroepschauffeur te worden n te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs
die in de EU werken
De code 95 bestaat uit twee onderdelen:

Hoe word ik beroepschauffeur: Basiskwalificatie (code 95 halen)
Hoe blijf ik beroepschauffeur: Nascholing (code 95 houden)

Vrijstelling
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vr 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vr 10 september 2009,
zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog gn geldige code
vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing
gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn.

Er is ook een aantal beroepen, zoals brandweerlieden en politiemensen, dat vrijgesteld is van de eis van een geldige code
95. bron: CCV

V01(1) Rijvaardigheid inclusief HNR met vrachtauto (Praktijktraining)
V15(1) Het Nieuwe Rijden (HNR) trainer (Praktijktraining), (zie ook N15)
V05(1) Rijoptimalisatie Defensief rijden (Praktijktraining)
V10(1) Manoeuvreren (Praktijktraining)
V08(2) Chauffeur kiepautovervoer (Praktijktraining)
V06(1) Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs (Praktijktraining)

Back
Next
code 95code 95 Nascholing code 95 richtlijn     http://www.hetnieuwerijden.nl/

.nl
its
J
Auto & motorrijopleidingen
Copyright 2016 by " JitS Rijopleidingen"    All Rights reserved    E-Mail: info@jits.nl